GLÆDELIG JUL
Til alle elever, forældre og pårørende i Hillerød Taekwondo Klub.
Tak for jeres indsats i 2022 og tak for de mange dejlige timer i dojangen.
Vi ses igen på den anden side af nytår hvor vi igen tager fat på træningen.
Pas på jerselv til nytår og nyd julen sammen med jeres skønne familie.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen og instruktører.